alagad ng batas (alagád ng batás) Filipino/Tagalog term