babaha ng dugo (bábahâ ng dugô) Filipino/Tagalog term