bahag ang buntot (bahág ang buntót) Filipino/Tagalog term