baligtad ang bulsa (baligtád ang bulsá) Filipino/Tagalog term