basa ang papel (basâ ang papél) Filipino/Tagalog term