batak ang katawan (baták ang katawán) Filipino/Tagalog term