bato ang katawan (bató ang katawán) Filipino/Tagalog term