bulaklak ng dila (bulaklák ng dilà) Filipino/Tagalog term