durugin ang puso (durugin ang pusò) Filipino/Tagalog term