halagang kambing (halagáng kambíng) Filipino/Tagalog term