hari ng daldal (harì ng daldál) Filipino/Tagalog term