hindi magkabibig (hindî magkabibíg) Filipino/Tagalog term