hindi nakuha sa bibig (hindî nakuha sa bibíg) Filipino/Tagalog term