humuhukay ng sariling libingan (humúhukay ng sariling líbingan) Filipino/Tagalog term