ibabag ang katawan (ibabag ang katawán) Filipino/Tagalog term