ibulong nang malakas (ibulóng nang malakás) Filipino/Tagalog term