iginupo ng sariling bigat (iginupò ng sariling bigát) Filipino/Tagalog term