iguhit sa noo (iguhit sa noó) Filipino/Tagalog term