inaalon ang dibdib (ináalon ang dibdib) Filipino/Tagalog term