itaas ang puting watawat (itaás ang putíng watawat) Filipino/Tagalog term