kabilang daigdig (kabiláng daigdig) Filipino/Tagalog term