kapilas ng kanilang buhay (kapilas ng kaniláng buhay) Filipino/Tagalog term