kapilas ng puso (kapilas ng pusò) Filipino/Tagalog term