kumukulo ang dugo (kumúkuló ang dugó) Filipino/Tagalog term