laman ng laman (lamán ng lamán) Filipino/Tagalog term