lamog ang katawan (lamóg ang katawán) Filipino/Tagalog term