langis at tubig (langís at tubig) Filipino/Tagalog term