luksa ang damdamin (luksâ ang damdamin) Filipino/Tagalog term