makaisang-puso (mákaisáng-pusò) Filipino/Tagalog term