madaling magbara (madaling magbará) Filipino/Tagalog term