magbakod ang may masisira (magbakod ang may masísirà) Filipino/Tagalog term