magpako ng tingin (magpakò ng tingín) Filipino/Tagalog term