magtinda ng asin (magtindá ng asín) Filipino/Tagalog term