mahina ang kapit (mahinà ang kapit) Filipino/Tagalog term