maipagtawid-buhay (maipagtawíd-buhay) Filipino/Tagalog term