makati ang kamay (makatí ang kamáy) Filipino/Tagalog term