malalim na ang gabi (malalim na ang gabí) Filipino/Tagalog term