malamig ang kamay (malamíg ang kamáy) Filipino/Tagalog term