malapad ang papel (malapad ang papél) Filipino/Tagalog term