malinis ang mga kamay (malinis ang mga kamáy) Filipino/Tagalog term