mamangka sa dalawang ilog (mamangká sa dalawang ilog) Filipino/Tagalog term