mapagsagap ng alimuom (mapagsagáp ng alimuom) Filipino/Tagalog term