masahol pa sa basang upos (masahol pa sa basáng upós) Filipino/Tagalog term