matakaw lamang ang mata (matakaw lamang ang matá) Filipino/Tagalog term