matigas ang sikmura (matigás ang sikmurà) Filipino/Tagalog term