may pakpak ang balita (may pakpák ang balità) Filipino/Tagalog term