may uod sa katawan (may uód sa katawán) Filipino/Tagalog term