nabagsakan ng langka (nábagsakán ng langkâ) Filipino/Tagalog term