nadulas ang dila (nadulás ang dilà) Filipino/Tagalog term