nagbubuhat ng sariling bangko (nagbúbuhát ng sariling bangkô) Filipino/Tagalog term